Vertrouwenspersonen

Een vertrouwenspersoon begeleidt en ondersteunt personen en organisaties als er sprake is van grensoverschrijdend gedrag. Onze vertrouwenspersonen hebben ervaring in zowel het bedrijfsleven, als in non-profit- en onderwijsorganisaties.

Vertrouwenspersoon
Het aanstellen van een vertrouwenspersoon vervult een belangrijke functie van beleid ter bestrijding van seksuele intimidatie, agressie en geweld.
De vertrouwenspersoon verzorgt de opvang van de personen die zich geconfronteerd voelen met ongewenst gedrag. Tevens biedt de vertrouwenspersoon emotionele en psychische steun, geeft advies en verwijst eventueel voor hulp naar een instantie. Iemand die last heeft van ongewenst gedrag bespreekt met de vertrouwenspersoon op welke wijze dit kan worden beëindigd en welk stappen hiervoor ondernomen kunnen worden, bijvoorbeeld het inschakelen van een bemiddelaar. Indien de persoon overweegt of besluit een officiële klacht in te dienen wordt hij/ zij door de vertrouwenspersoon bijgestaan.
De vertrouwenspersoon is ook gesprekspartner van het management van de organisatie betreffende beleid rondom gewenst en ongewenst gedrag.

Waarom een beleid omtrent grensoverschrijdend gedrag voeren?

Bij bedrijven waar aandacht is voor bestrijding en preventie van ongewenst gedrag is het werkklimaat positief en dit leidt tot een hogere productiviteit en een lager ziekteverzuim.
Veel bedrijven voeren, uit het oogpunt van de wettelijke zorgplicht voor goede arbeidsomstandigheden, een breder beleid betreffende sociale veiligheid op het werk.
Volgens de Arbo- wet zijn werkgevers verplicht een beleid te voeren waarbij zij medewerkers bescherming bieden tegen ongewenste omgangsvormen op het werk. Hieronder verstaan we seksuele intimidatie, agressie en geweld, pesten en discriminatie.