Voorwaarden

VOORWAARDEN VOOR AANSLUITING
1.    De organisatie dient de beschikken over een beleid met daarin een klachtenregeling en de aanstelling van de vertrouwenspersoon opgenomen.
2.    Dit beleid wordt breed bekend gemaakt binnen de organisatie.
3.    De vertrouwenspersoon is toegankelijk voor iedereen die aan de organisatie  verbonden is.
4.    De instelling zorgt dat de vertrouwenspersoon informatie krijgt die relevant is voor de uitoefening van haar taken
5.    Minimaal één maal per jaar een contact met management en werknemersvertegenwoordiging.