Welkom

 

Een vertrouwenspersoon ondersteunt en begeleidt personen en organisaties als er sprake is van grensoverschrijdend gedrag. Onze vertrouwenspersonen hebben ervaring in zowel het bedrijfsleven, als in non-profit- en onderwijsorganisaties.

Vertrouwenspersoon
Het aanstellen van een vertrouwenspersoon vervult een belangrijke functie van beleid ter bestrijding van seksuele intimidatie, agressie en geweld.
De vertrouwenspersoon verzorgt de opvang van de personen die zich geconfronteerd voelen met ongewenst gedrag. Tevens biedt de vertrouwenspersoon emotionele en psychische steun, geeft advies en verwijst eventueel voor hulp naar een instantie. Iemand die last heeft van ongewenst gedrag bespreekt met de vertrouwenspersoon op welke wijze dit kan worden beëindigd en welk stappen hiervoor ondernomen kunnen worden, bijvoorbeeld het inschakelen van een bemiddelaar. Indien de persoon overweegt of besluit een officiële klacht in te dienen wordt hij/ zij door de vertrouwenspersoon bijgestaan.
De vertrouwenspersoon is ook gesprekspartner van het management van de organisatie betreffende beleid rondom gewenst en ongewenst gedrag.

Welke  mogelijkheden biedt Adviespraktijk David & Van Wezel? Bij ons kunt u rekenen op gekwalificeerde en ervaren vertrouwenspersonen. Wij zijn lid van de Landelijke Vereniging van Vertrouwenspersonen. Wij zijn gespecialiseerd in advisering op het gebied van omgangsvormen. Wij adviseren bij het opstellen en het implementeren van een beleid binnen uw organisatie. Tevens kunnen wij uw bestaande beleid te toetsen op jurisprudentie en maatschappelijke ontwikkelingen. Ook adviseren wij desgewenst bij het opstellen van een gedragscode. Onze gespecialiseerde medewerkers zijn ervaren zowel in het coachen van interne vertrouwenspersonen als in het coachen en adviseren van stafmedewerkers en managers. Wij verzorgen ook scholing en training. Ook adviseren wij over de samenstelling van klachtencommissies. Het aantal contact uren van de vertrouwenspersonen is afhankelijk van de organisatie, de grootte en de stijl van omgang binnen het bedrijf. Bij kleine organisaties ( minder dan honderd werknemers) zijn gemiddeld 6 contact- uren per jaar voor overleg en evaluatie.  Bij een nieuw bedrijf is kennismaking en voorlichting belangrijk; hoeveel tijd hieraan besteed wordt is afhankelijk van de wensen en mogelijkheden van de organisatie. In geval van begeleiding bij voorvallen wordt het aantal gewerkte uren wordt op basis van het aantal contacten gedeclareerd.

Meer informatie?  U kunt contact opnemen met Ingrid van Wezel.
Telefoon (020) 6650696/ 0655 326539

E-mail: Ingrid van Wezel